In name card, in card visit, in danh thiếp

Liên hệ

Mã sản phẩm: 252256
Mô tả: Thời gian in name card, in card visit, in danh thiếp nhanh nhất chỉ 2 ngày có tính từ ngày duyệt mẫu
Số lượng:

QUY CÁCH IN:

Kích thước thành phẩm : (88 x 53)mm
In 2 mặt . Cán màn mờ 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Briston 300 gsm
Số lượng in tối thiếu (05 hộp / mẫu)

Sản phẩm liên quan