Bảng Chức Danh

Liên hệ 9,999đ

Mã sản phẩm: 123222
Mô tả: Mica. Inox ăn mòn hoặc in mực UV
Số lượng:

        

Chuyên cung cấp sỉ lẻ biển chức danh để bàn giá sản xuất trực tiếp.


Trong mỗi công ty hoặc cơ quan thường nhiều phòng ban, nhiều bộ phận, nhiều vị trí, chức danh khác nhau.
Biển chức danh, ban thường được sử dụng để phân biệt sự khác biệt đó.

Sản phẩm liên quan